exterier-design-white

Kontaktní informace

Borová 1365
665 01 Rosice

+420 776 775 944
+420 737 650 205

info@exterier-design.cz
todus@exterier-design.cz

Sledujte nás

Mezi požadavky klientů patřila dvě parkovací stání, přístupový chodník do vrchního i spodního patra domu, garáž, obytná pergola mezi domem a zahradou postavená na velkorysé dřevěné terase, bazén, něco travnaté plochy a užitkové záhony. Zahrada je členěna na čtyři výškové stupně. První z nich tvoří parkovací stání s přístupový chodníkem lemovaným trvalkovou výsadbou. Z ní pak vychází schodiště do zahrady a zároveň kovová konstrukce lávky vedoucí do přístupové pergoly vrchního patra domu. Pergola je postavena na střeše technické místnosti, zbylá plocha této střechy je osázena extenzivní výsadbou. Druhý výškový stupeň představuje dřevěnou terasu s obytnou pergolou a trvalkovým záhonem se dvěma vícekmeny. Další vícekmen je osazen přímo v terase ve výsadbové jámě. Z terasy vychází rampa z betonové dlažby, která končí na nejspodnější části zahrady u garáže. Zajišťuje bezbariérový přístup do všech částí spodní zahrady. Výškový rozdíl mezi dřevěnou terasou a dalším stupněm, travnatou plochou, je řešen vyspádovaným trvalkovým záhonem. Tím je možno po schodišťových stupních sejít na trávník, ve kterém je umístěno pískoviště. U toho se pak směrem k nižšímu stupni nacházejí akátové kůly porostlé popínavkami, které tak zajistí lepší bezpečnost i soukromí. V trávníku jsou zasazeny dva menší listnaté stromy. Nejspodnější část zabírá garáž, bazén s pergolou a travnatá plocha. Na garáž navazuje přístupová branka. Na dva spodní stupně navazují užitkové záhony s lavicemi s úložným prostorem. Severozápadní okraj pozemku je vyspádován dle přilehlé komunikace a bude osázen trvalkami a popínavkami, které zakryjí jednoduché oplocení zahrady.
Autor projektu:
Ing. Jana Vojtková
Realizace zahrady:
Exterier-Design pod vedením Ing. Jany Vojtkové