exterier-design-white

Kontaktní informace

Borová 1365
665 01 Rosice

+420 776 775 944
+420 737 650 205

info@exterier-design.cz
todus@exterier-design.cz

Sledujte nás

Řešení zahrady má za úkol citlivě propojit moderní pojetí domu s okolním ovocným sadem a navazující venkovskou krajinou. Velkou výzvu zde tvoří dlouhé a prudké svahy, které návrh překonává pomocí teras a schodišť. Přirozeně takto vznikají dvě obytné roviny zahrady. První z nich přímo navazuje na spodnější část domu s kuchyní. Nabízí prostornou dlážděnou plochu s hlavním posezením, pískovištěm (které se v pravý čas stane vodním prvkem), suchou kamennou zídkou, lavičkou pod dubem a síť cestiček vedoucích k dalším částem zahrady. Druhá terasa navazuje na mírně zvýšenou část ložnic. Přímo v jejich blízkosti nabízí velkorysý venkovní prostor pro umístění gaučů, či jiných obytných prvků. Diagonálně od domu terasa přechází v mlatovou plochu se stromovou pergolou tvořenou platany pěstovanými do střechovité formy. Kolem sousedícího bazénu je pak možno přejít na menší dřevěné molo s gaučem, který díky vegetaci nabízí maximální soukromí. Za gaučem je mimo hlavní pohledy schovaná venkovní sprcha. Mezi těmito terasami se nachází mezistupeň s trvalkovou výsadbou a vícekmeny kryjícími pohled z dlážděné plochy do jednotlivých pokojů. Dřeviny zde budou hrát i důležitou klimatizační roli v průběhu léta. Východním směrem zahrada přechází přes trvalkový záhon s kamennými schody do louky s několika užitkovými záhony a dále do sadu. Západním směrem se zahrada prudce svažuje dolu. V nejexponovanějších místech bude stávající trávník nahrazen konstrukcí s vegetační rohoží rozchodníků a nižších bylin. V méně strmých částech budou vysázeny trvalkové záhony. Na většině plochy bude ponechána květnatá louka.
Autor projektu:
Ing. Jana Vojtková
Realizace zahrady:
Ing. Jana Vojtková